TC 44 ugnsautomatik

Endast en programmplats. Första värmeramp med fem valbara hastigheter, upp till 580°C.

Därefter full effekt till valfri topptemperatur. Därefter fem valbara utjämningstider följda av en naturlig avkylning.

Klicka här för bruksanvisning.

 

TC 66 ugnsautomatik

Innehåller sex program. Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp).

Dina program sparas automatiskt i automatiken.

Klicka här för bruksanvisning.

 
     
  Bentrup TC 507

TC 88 ugnsautomatik

Innehåller i standardutförande 3 programplatser. Kan även fås med beteckningen TC 88e.

Denna innehåller hela 18 programplatser. Automatiken är speciellt designad för att klara mer komplexa brännkurvor. Brännkurvan kan innehålla upp till nio fritt definerade segment.

Används med fördel till bränningar av Glasfusing mm.

Klicka här för bruksanvisning.

 

TC 507 ugnsautomatik

Vilken modell som passar dig beror på den önskade brännkurvan. TC 507, innehåller 30 fasta (färdiga) program som går att justera och 30 ”personliga” program som du själv kan programmera.

Brännkurvorna består bla. av: fördröjd start

     
     

.

 

 

 
     
     

 

 

 

     
   

TC 304 ugnsautomatik

Innehåller fem program.
Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp).

Dina program sparas automatiskt i automatiken.